Krajina sotva tušená


Mé subjektivní vnímání krajiny