Pasti 

Opakující se kulisy všedních dní, pasti utkané z našich vlastních myšlenek, pocitů, ze životních situací... Zabořeni ve svých mikrosvětech, v tichých bojích, nehybnosti, ale také v naději, v síle lidského ducha...